Четвъртък, 16 Февруари 2017 20:29

Български географски фестивал 2017 г.

Третото поредно издание на Географския фестивал, организатор на който е и Българското географско дружество, ще се проведе в град Пазарджик на 22 и 23 април 2017 г. Както и в предишните две издания на формата, са организирани разнообразни географски събития - ученически състезания, дейности за учители и студенти, презентации и др. Повече информация може да намерите на сайта на Географ.бг: Български географски фестивал Пазарджик 2017