Заслужено признание на български географ в чуждестранен университет

Географията е наука, която е представлявала интерес за много хора от дълбока древност. Независимо от създалото се в последно време впечатление, че тя вече има „изчерпан” предмет на изследване, че вече няма „бели полета” на географските карти,  невероятните темпове на съвременното световно икономическо развитие и промените на политическата карта на света, новите измерения на някои процеси и явления, откриват и нови полета за научно изследване и са предизвикателство и пред учените географи. Понастоящем в България средствата, предназначени за научноизследоветлска дейност, са твърде оскъдни, но те не са пречка за желанието и усилията, които полагат учените географи, да развиват своите научни дейности.  Един от тях е професор, доктор на географските науки Маргарита Илиева. Целия си творчески път тя изминава, работейки в областта на социално-икономическата география - в Географския институт при БАН,  в департамент География на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН и през последните дванадесет години - в Института по география към Университета „Кажимиеж Виелки” в Бидгошч, Полша. Автор е на над 160 научни публикации, отпечатани в монографии, книги, поредици и списания в България, Полша, Германия, Великобритания, Унгария, Румъния, Япония и други страни. Автор е на първото комплексно географско изследване, озаглавено „Социално-икономическата трансформация в България - особености и териториални различия”.   

Професор Маргарита Илиева е ръководител на катедрата по социално-икономическа география в Института по география към Университета „Кажимиеж Виелки” в Бидгошч, Полша, където е титуляр на основни дисциплини и автор на редица научни публикации. През 2015 г. с нейно участие и под нейно ръководство учени от катедрата разработват и публикуват монографията „Бидгошч и нейният хинтерланд в началото на ХХI век”, посветена на 20-годишния юбилей на Института. 

На тържественото откриване на новата академична година на 16 октомври 2015 г. проф. дгн Маргарита Илиева е наградена от Министерството на народното образование на Полша с „медал на Комисията за народно образование” за своята преподавателска и научна  дейност в Университета „Кажимиеж Виелки” в гр. Бидгошч. Тази награда се дава за „изключителни заслуги в областта на просветата и възпитанието”. Проф. дгн Илиева е единственият чужденец сред отличените с ордени и медали преподаватели в Университета за 2015 г.

 Повод за гордост е не само тази награда, а и нейните изключителни заслуги в популяризиране на географските знания в чужбина. Професор Илиева е достоен представител не само на нашата наука, но и на страната ни, организирайки ежегодно „Български ден” в Института, което не може да не буди у нас чувството на истинско задоволство, национална гордост и възхищение. Първият такъв ден е проведен в края на 2006 г. във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз, а през следващите години – в дните на най-големите български празници - 3 март или 24 май. Изнася лекции и презентации за България на срещи в училища, детски градини, в Бидгошкия клуб на географа. Редовно участва с доклади, представящи България, в Бидгошкия фестивал на науката, организиран ежегодно от университетите в града.        

Честита награда, професор Илиева! Пожелаваме Ви и занапред да бъдете все така достоен представител не само на нашата наука, но и на България! Истински се гордеем с Вас и с Вашите постижения! 

Иванка Ботева