Неделя, 16 Февруари 2020 21:22

Кръгла маса „Визия за географското образование в България“

Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българското географско дружество и Географ БГ отправят покана към всички с отношение към географското образование в България да се включат в кръгла маса на тема „Визия за географското образование в България“. Основна цел на събитието е да инициира обществена дискусия в географската общност за бъдещето на географското образование, адаптацията му към глобалните тенденции за дигитална икономика и технологично образование.

Очакваме Ви на 13 март в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, за да дискутираме проблемите и перспективите пред географското образование в България.

Повече информация и регистрационната форма за участие в дискусията може да откриете в сайта на Географ БГ.