Представяне на книгата на Пело Михайлов "НЕПОЗНАТИЯТ И НЕРАЗПОЗНАТИЯТ АНАСТАС ИШИРКОВ"