Тържествена юбилейна научна сесия в чест на 150-та годишнина от рождението на акад. Анастас Иширков