Четвъртък, 25 Ноември 2021 17:12

Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“

Четвъртата научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ ще се проведе онлайн в периода 03 – 05 декември 2021 г. (http://geo.shu.bg/bg/privedstvie.html). Тя е част от традиционно организираните през последните 11 години ежегодни географски форуми от катедра „География, регионално развитие и туризъм“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“:

  • Международна конференция „Географски науки и образование“;
  • Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование“;
  • Междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“ и др. (http://shu.bg/faculties/fpn/nauchni-konferencii).

През настоящата година конференцията е посветена на 30 години от възстановяването на обучението по география в Шуменския университет и 50-годишнината на висшето училище.

Целта на предстоящото събитие е да открои актуалните проблеми и водещите тенденции в дискутираните области като се посочат пътища за тяхното разрешаване (географски аспекти на пандемията предизвикана от КОВИД-19, съвременни геополитически и геоглобални проблеми в географското пространство, съвременна оценка на туристическото развитие, регионални природно-географски и социално-икономически изследвания, съвременни проблеми на географското образование в средното и висше училище). Целта е свързана с утвърждаване и разширяване на международното научно академично сътрудничество в областта на географията и туризма на учени от Северна Македония, Косово, Германия, Чехия, Испания, Украйна, Русия, Перу, Индия, Корея и др.

На конференцията предстои да бъдат представени над 77 научни доклада в шест секции и 14 постерни презентации. Обособените секции са:

  • Актуални аспекти на регионалните изследвания;
  • Природна география;
  • Обществена география и регионално развитие;
  • Туризъм;
  • Географско образование;
  • Студентска и ученическа секция.