Четвъртък, 26 Август 2021 21:03

PRE-IGU CONGRESS SEMINAR, 12-14 August 2021

Между 12 и 14 август в гр. Варна (България) се проведе PRE-IGU CONGRESS SEMINAR, организиран от Commissions for Local and Regional Development, Land Use and Land Cover Change at the International Geographical Union (IGU) и Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.

Семинарът е предхождащо събитие на 34-тия Международен географски конгрес, който се проведе онлайн в Истанбул, Турция в периода 17-21 август.

В предконгресния семинар взеха участие общо 42 учени от България, Румъния, Полша, Германия, Украйна, Словения, Израел и Перу. Бяха изнесени 24 презентации и представени 7 постера.

Пълната програма на семинара можете да откриете тук: https://nnpos.files.wordpress.com/2021/08/pre-igu_program_-varna-last_09_08_2021.pdf

както и повече снимки от събитието тук: https://nnpos.wordpress.com/pre-congress-seminar/