Професор Юкийо Химияма, Президент на Международния географски съюз

Професор Юкийо Химияма, Президент на Международния географски съюз,

Член на Научния съвет на Япония

и нов приятел на България "на терен" в румънската част на Добруджа (14.09.2017).