Предстоящи събития

 

Събития организирани или провеждани с участието на БГД

 

Визия за географското образование в България - София, 13.03.2020 г.

повече информация на https://geograf.bg/bg/article/krgla-masa-viziya-za-geografskoto-obrazovanie-v-blgariya

 

Български географски фестивал - Велико Търново, 8-10.05.2020 г.

повече информация на https://geograf.bg/bg/article/blgarski-geografski-festival-veliko-trnovo-2020-registraciya-na-uchastnici

 

Софийски фестивал на науката - София, 14-17.05.2020 г.

повече информация на https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival 

 

Национална конференция с международно участие „Гео Декада 2020-2030“ - София, 24-26.11.2020 г.

повече информация на http://geodecade.com/

 

Други географски събития в България

 

Международна студентско-докторантска конференция „Устойчив туризъм - перспективи и предизвикателства“ - Велико Търново, 07.04.2020 г.

повече информация на http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1276&zid=1&ret=nk

 

Национална студентска конференция „Съвременни пространствени проблеми и решения“ - София, 22.04.2020 г.

повече информация на https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/rubrika_na_fss/nacionalna_studentska_konferenciya_na_tema_s_vremenni_prostranstveni_problemi_i_resheniya

 

Представяне на монографията “Europe’s Core-Periphery Relations and Horizontal Disparities” на доц. Боян Кулов - София, 23.09.2020 г.

повече информация на http://geography.bg/news/item/221

 

Международни събития

 

EUROGEO Conference “Sustainable Development Goals for all” - Madrid, 23-24.04.2020

повече информация на https://www.eurogeography.eu/conferences/

 

8th International Conference on Cartography and GIS - Nessebar, Bulgaria, 15-20.06.2020

повече информация на https://iccgis2020.cartography-gis.com/

 

3rd World Conference on the Society for Urban Ecology - Poznan, Poland, 6-8.07.2020 

повече информация на https://www.sure2020.org/

 

34th International Geographical Congress - Istanbul, 17-21.08.2020

повече информация на https://www.igc2020.org/en/

 

11th International Conference on Geographical Information Science - Poznan, Poland, 15-18.09.2020

повече информация на https://www.giscience.org/

 

3rd Ecosystem Services Parthnership Europe Regional conference - Tartu, Estonia, 21-24.09.2020

повече информация на https://www.espconference.org/europe2020

 

EUROGEO Conference “Sustainable Development Goals for all” - Madrid, 22-23.04.2021

повече информация на https://www.eurogeography.eu/conferences/

 

Webinar “The evolving role of green and blue infrastructure as refuges during a pandemic”, 29.10.2020

повече информация на https://www.biodiversa.org/1806

 

Online Workshop “Linking Science and Policy for Conservation and Sustainable Use of Biodiversity”, 03-04.11.2020

повече информация на https://forms.gle/babgRopDakwrPcGM8