Предстоящи събития

  

Събития, организирани с участието на БГД

 

Общо събрание на Българското географско дружество - 21.01.2022 г.

повече информация на http://geography.bg/news/item/1270-invitation-to-attend-the-annual-general-assembly 

 

Международни събития

   

5-ти Международен конкурс „Карст под защита - дар за поколенията“ - краен срок за участие: 29 април 2022 г.

повече информация на http://prokarstterra.bas.bg/competition/bg/index.html

 

8-ма Международна конференция по ГИС и картография - Несебър, България, 20-25.06.2022 г.

повече информация на https://iccgis2020.cartography-gis.com/ 

 

4-та конференция "ESP Europe Conference"Хераклион, Крит, Република Гърция, 10-14.10.2022 г.

повече информация на https://www.espconference.org/europe22