Предстоящи събития

Събития организирани или провеждани с участието на БГД

 

Български  географски фестивал - Пазарджик 22-23 април 2017 г.

повече информация на http://www.geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB

 

Научна конференция - „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България” Благоевград и Кюстендил 28.09-01.10.2017

повече информация на http://geography.bg/news/item/40-konferentziya-na-bgd

 

Общо събрание на Българско географско дружество

ноември 2017 г. (точната дата и дневния ред ще бъдат обявени един месец по-рано)

 

Други географски събития в България

 

Седма Международна конференция на Природо-математически Факултет на Югозападен университет “Неофит Рилски“ „Съвременни тенденции в науката” - Благоевгра 14 - 18. 06. 2017 г.

повече информация на http://www.fmns.swu.bg/bg/index.html

 

Международна научна конференция на "Contemporary Tourism - Traditions and innovations" - Софийски Университет, Катедра туризъм 19-21.10.2017

повече информация на http://tourism.gea.uni-sofia.bg/conference/

 

Международни събития

3rd International Scientific Conference Geobalcanica 2017 - 20-21 May 2017 Skopje, Republic of Macedonia

повече информация на http://geobalcanica.org/ 

 

6th EUGEO congress – Brussels, September 4-6, 2017

повече информация на https://eugeo2017.sciencesconf.org/