Среща със студенти "Какво ще правиш с тази специалност"

Срещата се проведе на 13.12.2017г. в зала 83 на СУ "Св. Климент Охридски". На срешата присъстваха студенти от втори курс специалности "География" и "Регионално развитие".

 

 

 

Лектори бяха:

Любомри Филипов - ГИС експерт

Никола Калайджиев - ГИС експерт в Министерство на околната среда и водите

Стоян Недков - Председател на БГД