Една от основните цели на Дружеството според чл. 5 ал. 6 от Устава на БГД, е да работи за утвърждаване на географията като професионално направление и професията географ в националния класификатор на професиите в Република България.
В тази рубрика ще бъде осигурена среда за дискусия по въпросите свързани с постигането на тази цел и разработването на съответните нормативни документи.